Úvodní obrázek

Dotační fond Libereckého kraje


Příspěvek z Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši 75.260 Kč nám v roce 2023 pomohl částečně uhradit cestovné, ubytování či startovné na soutěžích od krajských až po ty celorepublikové, rehabilitaci či pronájem tělocvičny. 

Děkujeme!